Sami Çuhadar

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, İktisat lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi’nde tamamlayan Sami Çuhadar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir.

Sami Çuhadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kütüphane ve Elektronik Kaynaklar direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olup, Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine “Araştırma Yöntemleri ve Hukuk Bilgi Kaynaklarına Erişim” adlı dersi vermektedir.

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi alanındaki sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Sayın Çuhadar, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı, Yönetim Kurulu ve İstatistik Grubu üyesi olarak görev yapmış ve ÜNAK-Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Kendisinin kütüphanelerde toplam kalite yönetimi, uzaktan öğretim, üniversite kütüphaneleri, hukuk bilgi kaynakları, bilgi okuryazarlığı, konsorsiyumlar, elektronik kaynak yönetim konularında akademik çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.