İlkay Holt

Bilimsel iletişim, lisanslama, açık erişim ve açık (akademik) arşivler konusunda uzun yıllardır çalışıyorum. Kütüphanecilik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldım. Aynı zamanda Yöneticiler için İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde (Koç ve Özyeğin Üniversiteleri) çalıştım. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)’da açık erişim, lisanslama gruplarındaki çalışmalarım ve yönetim kurulundaki pozisyonum dahil on yıl görev aldım. 2016 Eylül ayından bu yana İngiltere Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapıyorum.

2016’dan bugüne, Confederation of Open Access Repositories (COAR) (=Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (=Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü) organizasyonlarında görev almaktayım. COAR’da uluslararası uyumluluk, semantik sözlükler ve kapasite geliştirme alanlarında çalışıyorum. AB tarafından fonlanan OpenAIRE 2020 and Advance projelerine bu rolün bir parçası olarak destek verdim. FAO’da, bilgiye erişim, açık erişim prensipleri ve veri yönetimi konularında çevrimiçi eğitim programlarını koordine ettiğim kapasite geliştirme çalışmalarında yer aldım. Birleşik Krallık DFID tarafından fonlanan Global Open Data for Agriculture and Nutrition  (GODAN) Action projesi, CTA’nın Farm Data Management Online Course ve Research4Life İnisiyatifi için hazırlanan online kurslar bu programlardan bazılarıdır. FAO’da halen AGRIS servislerinin koordinasyonunu yürütüyorum. Temmuz 2021’de British Library, Britanya Ulusal Kütüphanesi’nde Repositories and Community Engagement Lead (=Arşivler ve Toplulukla Etkileşim Lideri) olarak çalışmaya başladım. Bu görev kapsamında, Advancing Hyku adlı projeyi yönetmekteyim. Bu proje ile, Samvera’nın açık kaynak kodlu Hyku platformunda yapısal iyileştirmeler yapmak, yeni özellikler geliştirmek ve açık erişimde açık arşivlerin rolünü güçlendirmek amaçlanmaktadır.  

2012 yılından beri Creative Commons gönüllüsüyüm. Creative Commons Türkiye’nin kurucu üyesiyim. Halen CC Global Ağ Konseyi’nde Creative Commons Türkiye Şube’sini temsil ediyorum. Ayrıca 2005 yılından bu yana E-LIS: Eprints in Library and Information Science adlı tematik açık arşivin Türkiye editörlüğünü yapmaktayım.