Ulusal Açık Bilim Konferansı

2011 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Erişim ve Açık Bilim
Konferansı bu yıl Uluslararası Açık Erişim Haftası ana teması olan “İklim Adaleti için
Açıklık” teması ile İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE), TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 20 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilecektir.

Bu yılın teması, uluslararası açık (erişim) topluluğu arasında bağlantıyı ve işbirliğini
teşvik etmek, harekete geçmek ve açıklığın iklim adaletini nasıl sağladığı konusunda
farkındalık yaratmak için bir fırsat sunmaktadır. Bilgi paylaşımı bir insan hakkıdır. İklim
kriziyle mücadele, coğrafi, ekonomik ve disiplinlerarası sınırları aşan hızlı bilgi alışverişini
gerektirmektedir.

Açık Erişim ve Açık Bilim Konferansı’nda, iklim ekseninde açık erişim, açık bilim, açık
veri ve araştırma verisi, sürdürülebilir açık bilim için çözüm olarak görülen Elmas Açık Erişim
(Diamond Open Access), yayıncılıkta dönüşüm ve araştırma değerlendirmesinde kullanılan
yeni metrikler gibi güncel konulara vurgu yapılacaktır.

Konferansın amacı, Türkiye’de açık bilim politika, strateji, mevzuat, altyapı ve
hizmetlerin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu olmasına destek vermek, ülkemizde yapılan ve
yapılması hedeflenen çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmak ve gelinen
noktaları tüm paydaşlarla değerlendirmektir.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

İstinye Üniversitesi Rektörü