Gültekin Gürdal

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yapmıştır.

Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda 2021 yılında Teknopark İzmir bünyesinde kurulan ArGe şirketi Research Ecosystems’in kurucu ortağıdır.

2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapmış olan Gürdal, son yıllarda özellikle açık erişim, açık bilim ve açık veri konuları üzerinde çalışmaktadır. Gürdal, 1 Aralık 2011’den, 28 Şubat 2021’e kadar AB teknik alt yapı projesi olan OpenAIRE’in çeşitli fazlarında  yer almıştır.  Avrupa çapında ulusal bir politika ve açık bilim altyapısı için sürdürülebilir yasal bir kimlik oluşturmak amacıyla 2018 yılında dernekleşen OpenAIRE’in, 2021 yılı Temmuz ayı sonunda yapılan genel kurulunda OpenAIRE Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Açık Bilim Komitesi üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) gibi kuruluşlarda aktif üyeliği vardır.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal, kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.