Rümeyza Kazancıoğlu

.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 2001 yılına kadar aynı fakültede İç Hastalıkları Uzmanlığı ve Nefroloji yan dal uzmanlıklarını tamamladı.

2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Nakil Ünitesinde altı ay süreyle çalıştı. 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladıktan sonra 2003 yılında doçent oldu. 2003-2005 yılları arasında aynı hastanenin 5. Dahiliye Kliniği Başkan Yardımcısı, 2005-2010 yılları arasında Nefroloji Kliniği Kurucusu ve Şefi olarak görev yaptı. Ayrıca, Kazancıoğlu “Uluslararası Nefroloji Derneği” üyesidir. 2010-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında En İyi Genç Araştırmacı Ödülü (Avrupa Böbrek Derneği, Avrupa Diyaliz ve Organ Nakli Derneği) dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası ödüllere sahip olup, ulusal ve uluslararası birçok makale, kitap ve kitap bölümü yazmıştır. 2015 yılından bu yana Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.