Begüm Yavuz

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
2010-2012 yılları arasında EBSCO Türkiye ofisinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışmıştır. 2012-2021 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde kütüphaneci olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ANKOS’ta veritabanı sorumlusu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görevler almıştır.
Nisan 2021’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne öğretim görevlisi olarak atanmış ve Türkiye’nin ilk veri yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Araştırma Verilerinin Yönetimi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.  COAR Repository Assessment Working Group ve OpenAire AMKE Research Data Management Working Group’un üyesidir.